Via Francesco Crispi, Sori, Liguria, Italy (只供參考)

出售, 265,000 歐元 (~ 292,127 美元)


Via Francesco Crispi, Sori, Liguria, Italy,

樓盤類型 : 普通公寓

樓盤設計 : N/A

建築面積 : N/A

佔地面積 : N/A

睡房 : 1

浴室 : 0

浴室(企缸) : 0

MLS#: N/A


樓盤簡介

更多
Share :
位於意大利,利古裡亞“Via Francesco Crispi, Sori, Liguria, Italy”是一處利古裡亞出售普通公寓,265,000 歐元。這個高端的利古裡亞普通公寓共包括1間臥室和0間浴室。你也可以尋找更多利古裡亞的豪宅、或是搜索利古裡亞的出售豪宅