ขออภัยแห่งนี้อยู่ในขณะนี้

มากกว่า

Eashing Lane, Godalming, Surrey, GU7, Godalming, South East England (การอ้างอิงเท่านั้น)

สำหรับขาย, 2,377,892 เหรียญสหรัฐ
(การอ้างอิงเท่านั้น)


ประเภทอสังหาริมทรัพย์ : ที่อยู่อาศัยอื่น ๆ

รูปแบบอสังหาริมทรัพย์ : N/A

ขนาดการก่อสร้าง : 4,457 ft² / 414 m²

ขนาดที่ดิน : 194,146,920 ft² / 18,036,839 m² สับเปลี่ยนขนาดที่ดิน

ห้องนอน : 5

ห้องอาบน้ำ : 4

ห้องน้ำ : N/A

MLS#: F1608111516700131


คำบรรยายอสังหาริมทรัพย์

This outstanding Tudor country house offers exceptional living accommodation with an abundance of period features throughout.Entrance hall

4 Reception rooms and study

Kitchen/dining area

Principal bedroom with dressing room and en suite bathroom

4 Further bedrooms and 2 Further shower rooms

Cellar

Cottage – Sitting room/kitchen/2 bedrooms/shower room

Pool house/gym with shower room

Stables, double carport and Outbuildings
These include the fireplaces, exposed timber beams, lead lined windows and fabulous original bread oven situated in the entrance hall. The family room and utility room are the most recent additions to the property giving a more contemporary feel, leading to a spacious kitchen/ dining room with access to the wine cellar.

Living space is in abundance with one of the oldest sections being the triple aspect drawing room with an impressive inglenook fireplace with wood burner in situ. There are two staircases in place with the main oak staircase leading to a vaulted landing area.

The principal bedroom is sizeable, also with an impressive vaulted ceiling and en suite bathroom. The further four bedrooms and three bath/shower rooms accommodate the rest of the first floor.

Providing further accommodation and in excellent condition is the charming and delightful cottage, comprising of a sitting room, kitchen, bedroom and bedroom 2/study. This dwelling lends itself perfectly for extended family, friendsor renting.

Little Eashing is approached via solid wooden electric gates, ample driveway parking as well as a useful double carport to the right.
The exquisite south east facing gardens and paddock of about 1.4 acres comprises of a swimming pool, a tennis court, well stocked
mature shrubs surrounding the property and a fenced potager garden providing topiary edged beds with formal flowers and trees.

Outbuildings include a pool house/gym with kitchenette, W.C. and shower room, a greenhouse, shed and useful stables and store.
The terrace is a glorious sun trap extending the entire length of the house.
ขึ้น
Share :
Eashing Lane, Godalming, Surrey, GU7, Godalming, South East England, สหราชอาณาจักร,England,Godalming is a 4,457ft² Godalming luxury ที่อยู่อาศัยอื่น ๆ listed สำหรับขาย 2,377,892 เหรียญสหรัฐ. This high end Godalming ที่อยู่อาศัยอื่น ๆ is comprised of 5 bedrooms and 4 baths. Find more luxury properties in Godalming or search for luxury properties สำหรับขาย in Godalming.