Shouson Peak (การอ้างอิงเท่านั้น)

สำหรับขาย, 56,491,345 เหรียญสหรัฐ


ประเภทอสังหาริมทรัพย์ : ที่อยู่อาศัยอื่น ๆ

รูปแบบอสังหาริมทรัพย์ : N/A

ขนาดการก่อสร้าง : N/A

ขนาดที่ดิน : N/A

ห้องนอน : 5

ห้องอาบน้ำ : 4

ห้องน้ำ : 5

MLS#: 140567


คำบรรยายอสังหาริมทรัพย์

Nicely designed and decorated house
ขึ้น
Shouson Peak, ฮ่องกง,เกาะฮ่องกง,Shouson ฮิลล์ is a Shouson ฮิลล์ luxury ที่อยู่อาศัยอื่น ๆ listed สำหรับขาย 56,491,345 เหรียญสหรัฐ. This high end Shouson ฮิลล์ ที่อยู่อาศัยอื่น ๆ is comprised of 5 bedrooms and 4 baths. Find more luxury properties in Shouson ฮิลล์ or search for luxury properties สำหรับขาย in Shouson ฮิลล์.