ขออภัยแห่งนี้อยู่ในขณะนี้

มากกว่า

Exceptional location 5 mins from Deauville - Superb stud farm with mansion on 33 hectares (การอ้างอิงเท่านั้น)

สำหรับขาย, 2,700,000 EUR
(การอ้างอิงเท่านั้น)
(~ 3,212,374 เหรียญสหรัฐ)


ประเภทอสังหาริมทรัพย์ : ฟาร์มไร่ /ฟาร์มปศุสัตว์/ แพลนเทชัน

รูปแบบอสังหาริมทรัพย์ : วิลล่า

ขนาดการก่อสร้าง : 3,767 ft² / 350 m²

ขนาดที่ดิน : 3,659,726 ft² / 340,000 m² สับเปลี่ยนขนาดที่ดิน

ห้องนอน : 7

ห้องอาบน้ำ : 4

ห้องน้ำ : 0

MLS#: N/A


คำบรรยายอสังหาริมทรัพย์

Just 5 kilometres from Deauville, Barnes is advertising an exceptional stud farm on 33 hectares (81 acres) of flat grazing land. This property features a stunning fully renovated mansion composed of two houses, 47 boxes, a 25 x 6 metre (82 x 19 ft) press, a 12 X 5 metres (39 x 16 ft) open half-timbered building, a 15 X 6 metres (49 x 19 ft) half-timbered building, a 22 X 5 metre (72 x 16 ft) stone building, a 50 m² (538 sq ft) annex, all the grazing land is fenced. This extremely functional property would be suitable for animal breeding, however the quality of its facilities and its flat grazing land would be suitable for horse riding with the possibility of additional facilities such as a school, a manège, or a pre-training centre with the creation of a track. Rare and sought-after location.
ขึ้น
Exceptional location 5 mins from Deauville - Superb stud farm with mansion on 33 hectares , ฝรั่งเศส,นอร์มองดี,Deauville is a 3,767ft² Deauville luxury ฟาร์มไร่ /ฟาร์มปศุสัตว์/ แพลนเทชัน listed สำหรับขาย 2,700,000 EUR. This high end Deauville ฟาร์มไร่ /ฟาร์มปศุสัตว์/ แพลนเทชัน is comprised of 7 bedrooms and 4 baths. Find more luxury properties in Deauville or search for luxury properties สำหรับขาย in Deauville.