ขออภัยแห่งนี้อยู่ในขณะนี้

Syed Alwi Road (การอ้างอิงเท่านั้น)

สำหรับขาย, 4,880,000 เหรียญสิงคโปร์
(การอ้างอิงเท่านั้น)
(~ 3,605,427 เหรียญสหรัฐ)


Syed Alwi Road,

ประเภทอสังหาริมทรัพย์ : N/A

รูปแบบอสังหาริมทรัพย์ : N/A

ขนาดการก่อสร้าง : 2,800 ft² / 260 m²

ขนาดที่ดิน : N/A

ห้องนอน : 0

ห้องอาบน้ำ : 2

ห้องน้ำ : N/A

MLS#: N/A


คำบรรยายอสังหาริมทรัพย์

Rare Two Storey Intermediate Conservative Shophouse looking for the right owner with vacant possession.

Estimated Area:
Ground Floor 1300 sqft
Second Floor 1450 sqft

Estimated Rental return
Ground floor S$5,000
Second Floor S$3,000

Electric Supply
Ground Floor 63 amp 3 phase
Second Floor 63 amp 1 phase

Accessibility
Ground Floor front and back entrance
Second Floor own separate entrance

Central location, freehold, accessibility, amenities, day and night 24 hours of business operation and suitable for all trades.

For viewing please feel free to message or call Lim Yung Sing 9100-7000
Thank you.
ขึ้น


Share :
Syed Alwi Road, สิงคโปร์,D8 - Little India is a 2,800ft² D8 - Little India luxury N/A listed สำหรับขาย 4,880,000 เหรียญสิงคโปร์. This high end D8 - Little India N/A is comprised of 0 bedrooms and 2 baths. Find more luxury properties in D8 - Little India or search for luxury properties สำหรับขาย in D8 - Little India.