ขออภัยแห่งนี้อยู่ในขณะนี้

South Bridge Road (การอ้างอิงเท่านั้น)

สำหรับขาย, 8,200,000 เหรียญสิงคโปร์
(การอ้างอิงเท่านั้น)
(~ 6,077,811 เหรียญสหรัฐ)


south bridge road,

ประเภทอสังหาริมทรัพย์ : N/A

รูปแบบอสังหาริมทรัพย์ : N/A

ขนาดการก่อสร้าง : 3,300 ft² / 307 m²

ขนาดที่ดิน : N/A

ห้องนอน : 0

ห้องอาบน้ำ : 0

ห้องน้ำ : N/A

MLS#: N/A


คำบรรยายอสังหาริมทรัพย์

Sell with Tenancy
South Bridge Road (Chinese: 桥南路; pinyin: Qiáo nán lù; Malay: Jalan Jambatan Selatan) is a road south of Singapore River in Chinatown, Singapore, which starts from Elgin Bridge and ends at the junction of Neil Road, Tanjong Pagar Road and Maxwell Road.

The road, built by convict labour in 1833, started at the south of Thomson Bridge (now Elgin Bridge) from which it took its name. It is an extension of North Bridge Road which starts from Crawford Street to the north of Elgin Bridge. From 1885 to 1894, steam tramways plied the full length of the road from the town area to the New Harbour (now known as Keppel Harbour). As the trams could not face the competition of rickshaws, they ceased operations. The Singapore Electric Train Company had its trams running along the road from 1905 to 1927. Trolley buses also used South Bridge Road as one of their routes, competing with the "mosquito bus" until 1962 when the current motorbus system was introduced.

The Chinese call the road ta ma lo or "great horseway" as well as chat bok koi or "paint wood street". "Paint wood street" refers to where there is a police court and the river. The road is also known as gu chia chui tua be chia lo in Hokkien which means "big horse (carriage) road in Kreta Ayer Road". The Tamils refer to it as "kalapithi kadei sadakku" களப்பத்துக் கடை சடக்கு or "Cawker's Shop Street".
ขึ้น


Share :
South Bridge Road, สิงคโปร์,D1 - Temasek Blvd, Raffles Link is a 3,300ft² D1 - Temasek Blvd, Raffles Link luxury N/A listed สำหรับขาย 8,200,000 เหรียญสิงคโปร์. This high end D1 - Temasek Blvd, Raffles Link N/A is comprised of 0 bedrooms and 0 baths. Find more luxury properties in D1 - Temasek Blvd, Raffles Link or search for luxury properties สำหรับขาย in D1 - Temasek Blvd, Raffles Link.