Bán, 1.755.000 USD
(tham khảo)


8207 TOP O THE MORNING,

Loại bất động sản : Nhà cho gia đình ít người

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : 5.020 ft² / 466 m²

Diện tích đất : 18.260 ft² / 1.696 m² Chuyển đổi diện tích đất

Phòng ngủ : 6

Phòng tắm : 5

Phòng tắm : 1

MLS#: N/A


Mô tả bất động sản

hơn
Share :
Detached - San Diego, CA, Hoa Kỳ,California,San Diego is a 5.020ft² San Diego luxury Nhà cho gia đình ít người listed bán 1.755.000 USD. This high end San Diego Nhà cho gia đình ít người is comprised of 6 bedrooms and 5 baths. Find more luxury properties in San Diego or search for luxury properties bán in San Diego.