Hong Kong (tham khảo)

Bán, 77.419.354 USD


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 4

Phòng tắm : 4

Phòng tắm : 0

MLS#: F1609290300700014


Mô tả bất động sản

One of a kind newly renovated single house on fringe of CBD
hơn
Hong Kong, Hồng Kông,Đảo Hồng Kông is a Đảo Hồng Kông luxury Nhà ở khác listed bán 77.419.354 USD. This high end Đảo Hồng Kông Nhà ở khác is comprised of 4 bedrooms and 4 baths. Find more luxury properties in Đảo Hồng Kông or search for luxury properties bán in Đảo Hồng Kông.