Hong Kong (tham khảo)

Bán, 5.801.137 USD
(tham khảo)


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 3

Phòng tắm : 3

Phòng tắm : 0

MLS#: F1305091616719338


Mô tả bất động sản

Practical sea view apartment situated in South Bay with excellent clubhouse facilities
hơn
Hong Kong, Hồng Kông,Đảo Hồng Kông,Repulse Bay is a Repulse Bay luxury Nhà ở khác listed bán 5.801.137 USD. This high end Repulse Bay Nhà ở khác is comprised of 3 bedrooms and 3 baths. Find more luxury properties in Repulse Bay or search for luxury properties bán in Repulse Bay.