Hong Kong (tham khảo)

Bán, 2.444.358 USD


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 1

Phòng tắm : 1

Phòng tắm : 0

MLS#: F1305091616718008


Mô tả bất động sản

Rare one-ensuite low-rise apartment in a quiet location of Island South
hơn
Share :
Hong Kong, Hồng Kông,Đảo Hồng Kông,Repulse Bay is a Repulse Bay luxury Nhà ở khác listed bán 2.444.358 USD. This high end Repulse Bay Nhà ở khác is comprised of 1 bedrooms and 1 baths. Find more luxury properties in Repulse Bay or search for luxury properties bán in Repulse Bay.