The Peak, Hong Kong (tham khảo)

Bán, 33.144.241 USD
(tham khảo)


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 4

Phòng tắm : 3

Phòng tắm : 1

MLS#: F1306080422700065


Mô tả bất động sản

Prestigious townhouse with private swimming pool and ample alfresco spaces
hơn
Share :
The Peak, Hong Kong, Hồng Kông,Đảo Hồng Kông,Đỉnh is a Đỉnh luxury Nhà ở khác listed bán 33.144.241 USD. This high end Đỉnh Nhà ở khác is comprised of 4 bedrooms and 3 baths. Find more luxury properties in Đỉnh or search for luxury properties bán in Đỉnh.