The Peak, Hong Kong (tham khảo)

Bán, 57.379.662 USD
(tham khảo)


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 4

Phòng tắm : 3

Phòng tắm : 1

MLS#: F1305091616701920


Mô tả bất động sản

Unique detached house with private pool enjoys stunning views
hơn
The Peak, Hong Kong, Hồng Kông,Đảo Hồng Kông,Đỉnh is a Đỉnh luxury Nhà ở khác listed bán 57.379.662 USD. This high end Đỉnh Nhà ở khác is comprised of 4 bedrooms and 3 baths. Find more luxury properties in Đỉnh or search for luxury properties bán in Đỉnh.