'. 15-17, Plantation Road. ', Hong Kong (tham khảo)

Bán, 29.411.764 USD


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 4

Phòng tắm : 4

Phòng tắm : 5

MLS#: F1305091616721188


Mô tả bất động sản

Harbour view living
hơn
'. 15-17, Plantation Road. ', Hong Kong, Hồng Kông,Đảo Hồng Kông,Đỉnh is a Đỉnh luxury Nhà ở khác listed bán 29.411.764 USD. This high end Đỉnh Nhà ở khác is comprised of 4 bedrooms and 4 baths. Find more luxury properties in Đỉnh or search for luxury properties bán in Đỉnh.