The Peak, Hong Kong (tham khảo)

Bán, 48.482.374 USD
(tham khảo)


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 4

Phòng tắm : 4

Phòng tắm : N/A

MLS#: F1305091616720681


Mô tả bất động sản

Harbour view garden townhouse in exclusive location
hơn
Share :
The Peak, Hong Kong, Hồng Kông,Đảo Hồng Kông,Đỉnh is a Đỉnh luxury Nhà ở khác listed bán 48.482.374 USD. This high end Đỉnh Nhà ở khác is comprised of 4 bedrooms and 4 baths. Find more luxury properties in Đỉnh or search for luxury properties bán in Đỉnh.