Cinematographic Views (tham khảo)

Bán, 3.500.000 BRL
(tham khảo)
(~ 641.262 USD)


Loại bất động sản : Nhà cho gia đình ít người

Hình thức bất động sản : sau chiến tranh Phong cách

Diện tích xây dựng : 1.474 ft² / 137 m²

Diện tích đất : 1.614 ft² / 150 m² Chuyển đổi diện tích đất

Phòng ngủ : 4

Phòng tắm : 3

Phòng tắm : 0

MLS#: 22651


Mô tả bất động sản

This apartment is at a high floor and offers a dazzling free view to Lagoa e Cristo Redentor. It has great wood work, a gourmet kitchen, cool areas in marble and granite and blinded entrance doors.
hơn

Phong cách sống

Thành thị
Cinematographic Views, Brazil,Rio de Janeiro is a 1.474ft² Rio de Janeiro luxury Nhà cho gia đình ít người listed bán 3.500.000 BRL. This high end Rio de Janeiro Nhà cho gia đình ít người is comprised of 4 bedrooms and 3 baths. Find more luxury properties in Rio de Janeiro or search for luxury properties bán in Rio de Janeiro.