Repulse Bay, Hong Kong (tham khảo)

Bán, 48.539.348 USD


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 6

Phòng tắm : 5

Phòng tắm : N/A

MLS#: F1806011048700089


Mô tả bất động sản

Stunning duplex apartment at Repulse Bay waterfront
hơn
Share :
Repulse Bay, Hong Kong, Hồng Kông,Đảo Hồng Kông,Repulse Bay is a Repulse Bay luxury Nhà ở khác listed bán 48.539.348 USD. This high end Repulse Bay Nhà ở khác is comprised of 6 bedrooms and 5 baths. Find more luxury properties in Repulse Bay or search for luxury properties bán in Repulse Bay.