Repulse Bay, Hong Kong (tham khảo)

Bán, 76.667.518 USD


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 3

Phòng tắm : 4

Phòng tắm : 1

MLS#: F1806061050700044


Mô tả bất động sản

Superb townhouse in Repulse Bay with private terraces enjoys stunning sea view
hơn
Share :
Repulse Bay, Hong Kong, Hồng Kông,Đảo Hồng Kông,Repulse Bay is a Repulse Bay luxury Nhà ở khác listed bán 76.667.518 USD. This high end Repulse Bay Nhà ở khác is comprised of 3 bedrooms and 4 baths. Find more luxury properties in Repulse Bay or search for luxury properties bán in Repulse Bay.