Hong Kong (tham khảo)

Bán, 74.803.962 USD


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 4

Phòng tắm : 4

Phòng tắm : 5

MLS#: F1812240843700006


Mô tả bất động sản

Extravagant modern house with private garden and garage enjoys bird's eye view of Victoria Harbour
hơn
Hong Kong, Hồng Kông,Đảo Hồng Kông,Đỉnh is a Đỉnh luxury Nhà ở khác listed bán 74.803.962 USD. This high end Đỉnh Nhà ở khác is comprised of 4 bedrooms and 4 baths. Find more luxury properties in Đỉnh or search for luxury properties bán in Đỉnh.