Bán, 3.345.704 USD


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : 6.092 ft² / 566 m²

Diện tích đất : 265.367.520 ft² / 24.653.449 m² Chuyển đổi diện tích đất

Phòng ngủ : 7

Phòng tắm : 0

Phòng tắm : N/A

MLS#: F1901120029700021


Mô tả bất động sản

hơn
Share :
Elswoutslaan 15, Overveen, North Holland 2051AD, Hà Lan is a 6.092ft² Hà Lan luxury Nhà ở khác listed bán 3.345.704 USD. This high end Hà Lan Nhà ở khác is comprised of 7 bedrooms and 0 baths. Find more luxury properties in Hà Lan or search for luxury properties bán in Hà Lan.