Xin lỗi, khách sạn này hiện không có sẵn.

Thêm

Sale - Game reserve Vouzeron (tham khảo)

Bán, 667.800 EUR
(tham khảo)
(~ 799.919 USD)


Loại bất động sản : nhà

Hình thức bất động sản : Villa

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : 3.282.989 ft² / 305.000 m² Chuyển đổi diện tích đất

Phòng ngủ : 6

Phòng tắm : 3

Phòng tắm : 3

MLS#: N/A


Mô tả bất động sản

Sale - Game reserve Vouzeron
hơn
Sale - Game reserve Vouzeron , Pháp,trung tâm,Vouzeron is a Vouzeron luxury nhà listed bán 667.800 EUR. This high end Vouzeron nhà is comprised of 6 bedrooms and 3 baths. Find more luxury properties in Vouzeron or search for luxury properties bán in Vouzeron.