Parade 13, , Cities In The Netherlands 5211KL (tham khảo)

Bán, 1.855.600 USD
(tham khảo)


Loại bất động sản : Chung cư

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : 2.981 ft² / 277 m²

Diện tích đất : 129.852.360 ft² / 12.063.679 m² Chuyển đổi diện tích đất

Phòng ngủ : 2

Phòng tắm : 0

Phòng tắm : N/A

MLS#: F1902020034700003


Mô tả bất động sản

hơn
Share :
Parade 13, , Cities In The Netherlands 5211KL, Hà Lan is a 2.981ft² Hà Lan luxury Chung cư listed bán 1.855.600 USD. This high end Hà Lan Chung cư is comprised of 2 bedrooms and 0 baths. Find more luxury properties in Hà Lan or search for luxury properties bán in Hà Lan.