20 Lyon Avenue (tham khảo)

Cho thuê, 3.000 USD
(tham khảo)


20 Lyon Avenue Unit B,

Loại bất động sản : Chung cư

Hình thức bất động sản : Thuộc địa

Diện tích xây dựng : 1.300 ft² / 121 m²

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 2

Phòng tắm : 2

Phòng tắm : 1

MLS#: 105320


Mô tả bất động sản

Spacious, bright, convenient town home. Laundry on 2nd fl. Use of basement. Hardwood floors, freshly painted walls. Don't miss this one. Annual: $3,000 Per Month
hơn

Phong cách sống

Ngoại ô


20 Lyon Avenue, Hoa Kỳ,Connecticut,Greenwich is a 1.300ft² Greenwich luxury Chung cư listed cho thuê 3.000 USD. This high end Greenwich Chung cư is comprised of 2 bedrooms and 2 baths. Find more luxury properties in Greenwich or search for luxury properties cho thuê in Greenwich.