Bán, 39.016.726 USD


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 4

Phòng tắm : 4

Phòng tắm : 5

MLS#: F1902280848700031


Mô tả bất động sản

Nicely renovated garden house
hơn
Share :
Hong Kong, Hồng Kông,Đảo Hồng Kông,Stanley is a Stanley luxury Nhà ở khác listed bán 39.016.726 USD. This high end Stanley Nhà ở khác is comprised of 4 bedrooms and 4 baths. Find more luxury properties in Stanley or search for luxury properties bán in Stanley.