Beauty Garden (tham khảo)

Bán, 2.600.000 SGD
(tham khảo)
(~ 1.879.699 USD)


Punggol Road,

Loại bất động sản : Căn hộ

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : 3.000 ft² / 279 m²

Diện tích đất : 2.530 ft² / 235 m² Chuyển đổi diện tích đất

Phòng ngủ : 4

Phòng tắm : 2

Phòng tắm : N/A

MLS#: N/A


Mô tả bất động sản

*** Rare Corner Terrace ***

A&A or Rebuild

Level 1
Spacious Living Hall
Spacious Dining Hall
1 Bathroom
Spacious Car Porch

Level 2
3 Bedroom
1 Bathroom

Near Amenities

Mins to Expressway

Serious Seller

Call Me For Viewing NOW
hơn


Share :
Beauty Garden, Singapore,D19 - Serangoon, Hougang, Punggol is a 3.000ft² D19 - Serangoon, Hougang, Punggol luxury Căn hộ listed bán 2.600.000 SGD. This high end D19 - Serangoon, Hougang, Punggol Căn hộ is comprised of 4 bedrooms and 2 baths. Find more luxury properties in D19 - Serangoon, Hougang, Punggol or search for luxury properties bán in D19 - Serangoon, Hougang, Punggol.