POLLOCK'S PATH (tham khảo)

Bán, 886.000.000 HKD
(tham khảo)
(~ 113.281.706 USD)


7 Pollock's Path,

Loại bất động sản : nhà

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : 5.520 ft² / 513 m²

Saleable Size : 3.649 ft² / 339 m²

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 6

Phòng tắm : 7

Phòng tắm : 0

MLS#: N/A


Mô tả bất động sản

hơn

Đăc điểm

Không gian ngoài trời
Share :
POLLOCK'S PATH, Hồng Kông,Đảo Hồng Kông,Đỉnh is a 5.520ft² Đỉnh luxury nhà listed bán 886.000.000 HKD. This high end Đỉnh nhà is comprised of 6 bedrooms and 7 baths. Find more luxury properties in Đỉnh or search for luxury properties bán in Đỉnh.