Crescendas Print Media Hub (tham khảo)

Cho thuê, 11.370 SGD
(tham khảo)
(~ 8.201 USD)


Tai Seng Avenue,

Loại bất động sản : N/A

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : 5.684 ft² / 528 m²

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 0

Phòng tắm : 0

Phòng tắm : N/A

MLS#: N/A


Mô tả bất động sản

Lease for Takeover 3 mins to Mrt
5684 sft huge area for storage n offc.

Director room
Meeting room
And few tooms ready
Call Aileen 96414098
hơn


Share :
Crescendas Print Media Hub, Singapore,D19 - Serangoon, Hougang, Punggol,Hougang is a 5.684ft² Hougang luxury N/A listed cho thuê 11.370 SGD. This high end Hougang N/A is comprised of 0 bedrooms and 0 baths. Find more luxury properties in Hougang or search for luxury properties cho thuê in Hougang.