Sainte-Dorothée, Laval (tham khảo)

Bán, 379.000 CAD
(tham khảo)
(~ 279.139 USD)


266Z Rue Étienne-Lavoie, Apt. PHA2-204,

Loại bất động sản : Nhà cho gia đình ít người

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : 2.100 ft² / 195 m²

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 3

Phòng tắm : 1

Phòng tắm : 1

MLS#: 14474019


Mô tả bất động sản

hơn
Sainte-Dorothée, Laval, Canada,Quebec,Laval Ouest is a 2.100ft² Laval Ouest luxury Nhà cho gia đình ít người listed bán 379.000 CAD. This high end Laval Ouest Nhà cho gia đình ít người is comprised of 3 bedrooms and 1 baths. Find more luxury properties in Laval Ouest or search for luxury properties bán in Laval Ouest.