Marina One Residences (tham khảo)

Bán, 4.410.990 SGD
(tham khảo)
(~ 3.165.324 USD)


Marina Way,

Loại bất động sản : Chung cư

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : 1.539 ft² / 143 m²

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 3

Phòng tắm : 0

Phòng tắm : N/A

MLS#: N/A


Mô tả bất động sản

Call 88006222 to enquire!
hơn


Marina One Residences, Singapore,D1 - Temasek Blvd, Raffles Link is a 1.539ft² D1 - Temasek Blvd, Raffles Link luxury Chung cư listed bán 4.410.990 SGD. This high end D1 - Temasek Blvd, Raffles Link Chung cư is comprised of 3 bedrooms and 0 baths. Find more luxury properties in D1 - Temasek Blvd, Raffles Link or search for luxury properties bán in D1 - Temasek Blvd, Raffles Link.