City Square Residences (tham khảo)

Bán, 2.050.000 SGD
(tham khảo)
(~ 1.472.632 USD)


Kitchener Link,

Loại bất động sản : Chung cư

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : 1.216 ft² / 113 m²

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 4

Phòng tắm : 3

Phòng tắm : N/A

MLS#: N/A


Mô tả bất động sản

hơn


City Square Residences, Singapore,D8 - Little India is a 1.216ft² D8 - Little India luxury Chung cư listed bán 2.050.000 SGD. This high end D8 - Little India Chung cư is comprised of 4 bedrooms and 3 baths. Find more luxury properties in D8 - Little India or search for luxury properties bán in D8 - Little India.