17 Bluff Path (tham khảo)

Bán, 154.762.825 USD


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 5

Phòng tắm : 6

Phòng tắm : 5

MLS#: 125922


Mô tả bất động sản

Big house living
hơn
17 Bluff Path, Hồng Kông,Đảo Hồng Kông,Đỉnh is a Đỉnh luxury Nhà ở khác listed bán 154.762.825 USD. This high end Đỉnh Nhà ở khác is comprised of 5 bedrooms and 6 baths. Find more luxury properties in Đỉnh or search for luxury properties bán in Đỉnh.