707 WESTOVER RD, Wilmington, DE 19807 (tham khảo)

Bán, 820.000 USD
(tham khảo)


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 4

Phòng tắm : 2

Phòng tắm : 0

MLS#: F1911060942700029


Mô tả bất động sản

Sold before processing. Center hall colonial with numerous updates throughout.
hơn
707 WESTOVER RD, Wilmington, DE 19807, Hoa Kỳ,Delaware,Wilmington is a Wilmington luxury Nhà ở khác listed bán 820.000 USD. This high end Wilmington Nhà ở khác is comprised of 4 bedrooms and 2 baths. Find more luxury properties in Wilmington or search for luxury properties bán in Wilmington.