ANGLET, 120 SQM HOUSE BUILT IN THE THIRTIES (tham khảo)

Bán, 598.000 EUR
(tham khảo)
(~ 702.063 USD)


Loại bất động sản : nhà

Hình thức bất động sản : Villa

Diện tích xây dựng : 1.291 ft² / 120 m²

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 3

Phòng tắm : 2

Phòng tắm : 1

MLS#: N/A


Mô tả bất động sản

Located in a peaceful neighbourhood, 120 sqm house entirely renovated. It features a vast living room with terrace and 3 bedrooms. Garage.
hơn
ANGLET, 120 SQM HOUSE BUILT IN THE THIRTIES, Pháp,Aquitaine,Anglet is a 1.291ft² Anglet luxury nhà listed bán 598.000 EUR. This high end Anglet nhà is comprised of 3 bedrooms and 2 baths. Find more luxury properties in Anglet or search for luxury properties bán in Anglet.