250 Indian Road, United States (tham khảo)

Bán, 8.995.000 USD
(tham khảo)


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : 6.108 ft² / 567 m²

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 5

Phòng tắm : 6

Phòng tắm : 1

MLS#: F11912518


Mô tả bất động sản

hơn
250 Indian Road, United States, Hoa Kỳ,Florida,Palm Beach is a 6.108ft² Palm Beach luxury Nhà ở khác listed bán 8.995.000 USD. This high end Palm Beach Nhà ở khác is comprised of 5 bedrooms and 6 baths. Find more luxury properties in Palm Beach or search for luxury properties bán in Palm Beach.