Cheuk Nang Lookout (tham khảo)

Bán, 58.052.531 USD


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 4

Phòng tắm : 3

Phòng tắm : 5

MLS#: 19728


Mô tả bất động sản

Quiet living
hơn
Cheuk Nang Lookout, Hồng Kông,Đảo Hồng Kông,Đỉnh is a Đỉnh luxury Nhà ở khác listed bán 58.052.531 USD. This high end Đỉnh Nhà ở khác is comprised of 4 bedrooms and 3 baths. Find more luxury properties in Đỉnh or search for luxury properties bán in Đỉnh.