389 S Lake Drive, United States (tham khảo)

Bán, 1.025.000 USD


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : 1.464 ft² / 136 m²

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 2

Phòng tắm : 2

Phòng tắm : 0

MLS#: F168945072


Mô tả bất động sản

hơn
389 S Lake Drive, United States, Hoa Kỳ,Florida,Palm Beach is a 1.464ft² Palm Beach luxury Nhà ở khác listed bán 1.025.000 USD. This high end Palm Beach Nhà ở khác is comprised of 2 bedrooms and 2 baths. Find more luxury properties in Palm Beach or search for luxury properties bán in Palm Beach.