Xin lỗi, khách sạn này hiện không có sẵn.

La Hacienda - Upper Townhouse (tham khảo)

Bán, 36.125.303 USD
(tham khảo)


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 4

Phòng tắm : 3

Phòng tắm : 0

MLS#: 135558


Mô tả bất động sản

Peak townhouse with Southside sea view
hơn
La Hacienda - Upper Townhouse, Hồng Kông,Đảo Hồng Kông,Đỉnh is a Đỉnh luxury Nhà ở khác listed bán 36.125.303 USD. This high end Đỉnh Nhà ở khác is comprised of 4 bedrooms and 3 baths. Find more luxury properties in Đỉnh or search for luxury properties bán in Đỉnh.