Watten Estate D05, Detached (tham khảo)

Bán, 13.550.000 SGD (~ 10.245.786 USD)


Watten Estate,

Loại bất động sản : nhà

Hình thức bất động sản : Căn hộ cao cấp

Diện tích xây dựng : 11.638 ft² / 1.081 m²

Diện tích đất : 5.527 ft² / 513 m² Chuyển đổi diện tích đất

Phòng ngủ : 14

Phòng tắm : 0

Phòng tắm : 0

MLS#: N/A


Mô tả bất động sản

Pair of Detached
hơn
Watten Estate D05, Detached, Singapore,D5 - Pasir Panjang, Clementi is a 11.638ft² D5 - Pasir Panjang, Clementi luxury nhà listed bán 13.550.000 SGD. This high end D5 - Pasir Panjang, Clementi nhà is comprised of 14 bedrooms and 0 baths. Find more luxury properties in D5 - Pasir Panjang, Clementi or search for luxury properties bán in D5 - Pasir Panjang, Clementi.