MOTOAZABU 2CHO-ME LAND (tham khảo)

Bán, 700.000.000 JPY
(tham khảo)
(~ 6.736.340 USD)


Loại bất động sản : Khu dân cư

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : 2.938 ft² / 273 m² Chuyển đổi diện tích đất

Phòng ngủ : 0

Phòng tắm : 0

Phòng tắm : 0

MLS#: MOTOAZABU 2CHO-ME LAND JP100497S


Mô tả bất động sản

Land Information
Right: Freehold
Access: 10 minutes walk from "Hiroo" sta.(Tokyo Metro Hibiya Line),
11 minutes walk from "Azabujuban"sta.(Tokyo Metro Nanboku Line),
17 minutes walk from "Roppongi" sta. (Toei Oedo Line).
Land Area/Setback Area: 273.30 sqm./15.04 sqm.
Zoning/Land category Ⅰ exclusive high and medium building residential zone/ Residential lot
Current Status: Vacant lot
BCR/FAR: 60/300%(160%)
Mode of Transaction: Brokerage
Last update date: 2021/01/08
Update scheduled date: 2021/01/22
hơn
MOTOAZABU 2CHO-ME LAND, Nhật Bản,Tokyo,Minato-Ku is a Minato-Ku luxury Khu dân cư listed bán 700.000.000 JPY. This high end Minato-Ku Khu dân cư is comprised of 0 bedrooms and 0 baths. Find more luxury properties in Minato-Ku or search for luxury properties bán in Minato-Ku.