2344 S 3000 (tham khảo)

Bán, 14.900.000 USD
(tham khảo)


2344 S 3000,

Loại bất động sản : Nhà cho gia đình ít người

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : 24.214 ft² / 2.250 m²

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 5

Phòng tắm : 4

Phòng tắm : 0

MLS#: 12003283


Mô tả bất động sản

hơn
2344 S 3000, Hoa Kỳ,Utah,Heber City is a 24.214ft² Heber City luxury Nhà cho gia đình ít người listed bán 14.900.000 USD. This high end Heber City Nhà cho gia đình ít người is comprised of 5 bedrooms and 4 baths. Find more luxury properties in Heber City or search for luxury properties bán in Heber City.