Sale - House La Baule-Escoublac (tham khảo)

Bán, 1.469.000 EUR
(tham khảo)
(~ 1.776.525 USD)


Loại bất động sản : nhà

Hình thức bất động sản : Villa

Diện tích xây dựng : 1.614 ft² / 150 m²

Diện tích đất : 6.469 ft² / 601 m² Chuyển đổi diện tích đất

Phòng ngủ : 5

Phòng tắm : 4

Phòng tắm : 0

MLS#: N/A


Mô tả bất động sản

Sale - House La Baule-Escoublac
hơn
Sale - House La Baule-Escoublac , Pháp,Pays de la Loire,La Baule Escoublac is a 1.614ft² La Baule Escoublac luxury nhà listed bán 1.469.000 EUR. This high end La Baule Escoublac nhà is comprised of 5 bedrooms and 4 baths. Find more luxury properties in La Baule Escoublac or search for luxury properties bán in La Baule Escoublac.