'. 39, Deep Water Bay Road. ' (tham khảo)

Bán, 77.407.369 USD


Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 6

Phòng tắm : 4

Phòng tắm : 5

MLS#: 96499


Mô tả bất động sản

Prestigious house in Deep Water Bay
hơn
'. 39, Deep Water Bay Road. ', Hồng Kông,Đảo Hồng Kông,Water Bay sâu is a Water Bay sâu luxury Nhà ở khác listed bán 77.407.369 USD. This high end Water Bay sâu Nhà ở khác is comprised of 6 bedrooms and 4 baths. Find more luxury properties in Water Bay sâu or search for luxury properties bán in Water Bay sâu.