100 MARSHALL STREET (tham khảo)

Cho thuê, 4.200 USD
(tham khảo)


100 MARSHALL STREET,

Loại bất động sản : Nhà ở khác

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : 1.600 ft² / 149 m²

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 0

Phòng tắm : 0

Phòng tắm : 0

MLS#: 202021408


Mô tả bất động sản

New Construction Ideal for Office,Commercial,Retail Located at Light Rail Stop
hơn
100 MARSHALL STREET, Hoa Kỳ,New Jersey,Hoboken is a 1.600ft² Hoboken luxury Nhà ở khác listed cho thuê 4.200 USD. This high end Hoboken Nhà ở khác is comprised of 0 bedrooms and 0 baths. Find more luxury properties in Hoboken or search for luxury properties cho thuê in Hoboken.