Côte-Saint-Luc, Montréal (tham khảo)

Bán, 995.000 CAD
(tham khảo)
(~ 722.288 USD)


5601 Av. Rand,

Loại bất động sản : Nhà cho gia đình ít người

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : 2.323 ft² / 216 m²

Diện tích đất : 4.788 ft² / 445 m² Chuyển đổi diện tích đất

Phòng ngủ : 5

Phòng tắm : 2

Phòng tắm : 0

MLS#: 13221172


Mô tả bất động sản


hơn
Côte-Saint-Luc, Montréal, Canada,Quebec,CoTe Saint Luc is a 2.323ft² CoTe Saint Luc luxury Nhà cho gia đình ít người listed bán 995.000 CAD. This high end CoTe Saint Luc Nhà cho gia đình ít người is comprised of 5 bedrooms and 2 baths. Find more luxury properties in CoTe Saint Luc or search for luxury properties bán in CoTe Saint Luc.