Quai de Corsier, about 50m from the port and boats (tham khảo)

Bán, Price Upon Request


Corsier (Genève),

Loại bất động sản : Nhà cho gia đình ít người

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : 8.611 ft² / 800 m² Chuyển đổi diện tích đất

Phòng ngủ : 4

Phòng tắm : 3

Phòng tắm : 0

MLS#: 032734


Mô tả bất động sản

hơn
Quai de Corsier, about 50m from the port and boats, Thụy Sĩ,Geneva is a Geneva luxury Nhà cho gia đình ít người listed bán Price Upon Request. This high end Geneva Nhà cho gia đình ít người is comprised of 4 bedrooms and 3 baths. Find more luxury properties in Geneva or search for luxury properties bán in Geneva.