Contact Agi For Information , Napa, CA 94558 (tham khảo)

Bán, 17.000.000 USD
(tham khảo)


Loại bất động sản : Nhà cho gia đình ít người

Hình thức bất động sản : N/A

Diện tích xây dựng : N/A

Diện tích đất : N/A

Phòng ngủ : 0

Phòng tắm : 0

Phòng tắm : N/A

MLS#: 1576573545


Mô tả bất động sản

hơn
Share :
Contact Agi For Information , Napa, CA 94558, Hoa Kỳ,California,Napa is a Napa luxury Nhà cho gia đình ít người listed bán 17.000.000 USD. This high end Napa Nhà cho gia đình ít người is comprised of 0 bedrooms and 0 baths. Find more luxury properties in Napa or search for luxury properties bán in Napa.