20 dự án căn hộ dịch vụ dự kiến ​​sẽ cung cấp 2.900 đơn vị trong 5 năm tới tại thành phố HCM

Tháng Giêng 13, 2012 - Thành Phố Hồ Chí Minh

Theo sau:
blog, Căn hộ dịch vụ, Cung cấp, Nhu cầu, nghiên cứu