Sale - Apartment Paris 16th (Auteuil) (不能交易)

出售, EUR 1,299,000
(不能交易)


楼盘类型 : 普通公寓

楼盘设计 : 单层农庄式

建筑面积 : 999 ft² / 93 m²

占地面积 : N/A

卧室 : 2

浴室 : 2

浴室(企缸) : 1

MLS#: N/A


楼盘简介

Sale - Apartment Paris 16th (Auteuil)
更多
处于法国,巴黎,巴黎大区,巴黎“Sale - Apartment Paris 16th (Auteuil) ”是一处999ft²巴黎出售普通公寓,EUR 1,299,0002。这个高端的巴黎普通公寓共包括2间卧室和2间浴室。你也可以寻找更多巴黎的豪宅、或是搜索巴黎的出售豪宅