ขออภัยแห่งนี้อยู่ในขณะนี้

Chomedey, Laval (การอ้างอิงเท่านั้น)

สำหรับขาย, 434,000 CAD
(การอ้างอิงเท่านั้น)
(~ 316,605 เหรียญสหรัฐ)


4450 Prom. Paton, Apt. 605,

ประเภทอสังหาริมทรัพย์ : คอนโด

รูปแบบอสังหาริมทรัพย์ : N/A

ขนาดการก่อสร้าง : 875 ft² / 81 m²

ขนาดที่ดิน : N/A

ห้องนอน : 2

ห้องอาบน้ำ : 1

ห้องน้ำ : 0

MLS#: 16721206


คำบรรยายอสังหาริมทรัพย์

Nestled at 4450 Prom. Paton, Apt. 605, Chomedey, QC, this two-bedroom, one-bathroom condo awaits, promising a luxurious lifestyle within the esteemed L'Héritage complex on Île-Paton. Admire captivating west-facing orientation, offering breathtaking sunsets and panoramic vistas that flood the space with natural light. Positioned alongside tranquil water expanses, the condo not only provides a scenic backdrop but also grants access to exceptional building amenities. Residents relish unparalleled convenience with secure access control, on-site security, and concierge services. Indulge in leisure at the comprehensive sports center featuring pools, sauna, hot tub, and a fully-equipped gymnasium. Enjoy recreational activities like badminton, billiards, and ping pong, ensuring endless entertainment options right at your doorstep. Underground parking and a convenient car wash facility add to the ease of everyday living. Moreover, residents have the exclusive opportunity to rent dock space for their boats, wine cellar space, and two guest suites, complemented by a reception room offering stunning river views. Discover a serene escape amidst bustling city life in the private gated park, offering tennis, pickleball, shuffleboard, and numerous picnic areas. Experience luxury and convenience at its finest in this prestigious condo community. Please note that the measurements of this property are approximate. For precise details, please consult the Certificate of Location.
ขึ้น

รูปแบบการใช้ชีวิต

การเล่นเรือ
สิทธิส่วนบุคคล
รีสอร์ทแอนด์สปา
Chomedey, Laval, แคนาดา,ควิเบก,Chomedey is a 875ft² Chomedey luxury คอนโด listed สำหรับขาย 434,000 CAD. This high end Chomedey คอนโด is comprised of 2 bedrooms and 1 baths. Find more luxury properties in Chomedey or search for luxury properties สำหรับขาย in Chomedey.