Why use PropGOLuxury?

PropGOLuxury offers the greatest selection of luxury homes for sale and luxury homes for rent on a convenient property listing portal. If you are looking to buy luxury property or lease luxury property we make it easy to find your dream home by letting you filter using listing search results. You can also find local real estate agents and property professionals to help you sell your luxury home or rent your luxury property.

Tin nổi bật

Hơn 140 dự án biệt thự dự kiến ​​sẽ đến trong vòng 8 năm

Hai dự án mới với hơn 60 căn gia nhập vào thị trường sơ cấp. 10 dự án đang bán trên thị trường sơ cấp cung cấp hơn 300 căn, trong đó biệt thự chiếm 60% thị phần. Toàn thị trường biệt thự/ nhà liền...

Chính phủ hỗ trợ có thể làm cho đầu tư chảy về phía thị trường bất động sản tại Việt Nam

Nguồn cung Có 4 dự án mới với hơn 1.300 căn tham gia vào thị trường sơ cấp trong Q4/2011. Nguồn cung sơ cấp giảm nhẹ -1% so với quý trước do các dự án mới của quý này đều có quy mô nhỏ. Ngụồn c...

20 dự án căn hộ dịch vụ dự kiến ​​sẽ cung cấp 2.900 đơn vị trong 5 năm tới tại thành phố HCM

Nguồn cung Không có dự án căn hộ dịch vụ mới tham gia vào thị trường trong Q4/2011; do đó, tổng nguồn cung không đổi so với Q3/2011. Tính đến Q4/2011, có 60 dự án cung cấp hơn 3.200 căn, tăng 6% so...

Centara Đại Residence Pattaya

Nhu cầu ngày càng tăng đối với tài sản sang trọng ở Pattaya đã được khẳng định vào cuối tuần này với doanh số bán hàng trước khi khởi động của Centara Grand cư trú mới. Một 55 đơn vị cảnh quan tuyệ...