Blog bất động sản cao cấp và tin tức

Chính phủ hỗ trợ có thể làm cho đầu tư chảy về phía thị trường bất động sản tại Việt Nam

Tháng Giêng 13, 2012 - Thành Phố Hồ Chí Minh
Nguồn cung Có 4 dự án mới với hơn 1.300 căn tham gia vào thị trường sơ cấp trong Q4/2011. Nguồn cung sơ cấp giảm nhẹ -1% so với quý trước do các dự án mới của quý này đều có quy mô nhỏ. Ngụồn cung sơ cấp theo quận Khoảng 38% nguồn cung sơ cấp tập trung ở phía Nam Tp.HCM, kế đến là phía Đông với 28% và phía Tây với 24% thị phần. Phía Bắc, với hạ tầng chưa phát triển, chỉ chiếm 7% nguồn cung sơ cấp. Các quận nội thành có thị phần nhỏ nhất, chỉ 3%.